Nehodivský mramor

Lom Nehodiv se nachází na jižním úpatí kopce Stírka ( kóta 706 ), asi 0,5 km západně od obce Nehodiv, kraj Plzeňský. Dle geomorfologického členění náleží k části Plánická vrchovina, která je okrajovou části vrchoviny Berounky a přechází na jihu do podhůří Šumavy.

Vlastní ložisko tvoří převážně středně zrnité krystalické vápence se základní bílou barvou s charakteristickým neostrým šedým nebo šedohnědým šmouhováním, které je pro zdejší horninu typické.

Mramor se dobře opracovává, je vhodný na výrobu řezaných obkladových a dlažebních desek. Významné uplatnění nachází tento materiál na chodnících a pěších zónách, vyrábí se z něho tzv. pražská mozaika.

V roce 2015 firma Granit Lipnice s.r.o. obnovila těžbu tohoto kvalitního mramoru, první významnou stavební akcí byla Revitalizace parku U Vršovického nádraží v Praze. Řezaná mozaika ze světlého Nehodivského mramoru je zde použita na dlažbu chodníků v kombinaci s tmavou mozaikou.