Hrubá kamenická výroba

Dlažební kostky štípané, řezané

Kostky jsou vhodné pro venkovní plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Rozměr Vydatnost
Dlažební kostky štípané: 4/6 cm 9,5 m2/t
7/9 cm 6,5 m2/t
8/11 cm 5,5 m2/t
15/17 cm 3,0 m2/t
Dlažební kostky řezané: 6/6/4 cm 10,0 m2/t kostka řezaná, hlavy štípané
10/10/6 cm 6,5 m2/t kostka řezaná, hlavy štípané

Štípané obklady – haklíky

Obkladový dekorační prvek, vhodný pro svislé prvky – fasádní prvky, sokly, krby, apod., vhodné pro individuální i veřejné stavby, řádkové zdivo nebo „divočina“.

Povrchová úprava: štípaný povrch
Rozměry výrobků: dle přání zákazníka
Síla: od 3 cm

Zdící kámen, soklový kámen, záhozový kámen

Zdící kámen je lámaný hranol, jehož plochy jsou štípané. Vhodné pro zdění a stavbu suchých opěrných zídek. Základní formát je 20 x 20 x 40 cm, další možnosti dle individuálních požadavků a možností.

Soklový kámen vhodný pro stavbu soklů, opěrných zdí, plotů apod. Lze jej využít i jako regulační kámen na úpravu koryt, regulaci vodních toků. Uplatnění nachází i stavbě gabionů.

Záhozový kámen je základním materiál na vodní stavby, kámen pro základy staveb, zajišťování svahů, koryt a hrází.
Lehký záhozový kámen – upravený hydraulickým kladivem, cca do 150 kg hmotnosti
Těžký záhozový kámen – 50 až 300 kg hmotnosti.

Drcené materiály, tříděný písek

Frakce 0 – 125 mm – Materiál vhodný jako zásypový nebo pro podkladové vrstvy, svoje využití nachází při opravě polních a lesních cest.
Frakce 0 – 16 mm – Lze jej použít jako podkladovou vrstvu pod dlažbu, popř. jako posypový materiál.