Hrubá kamenická výroba

Dlažební kostky štípané, řezané

Kostky jsou vhodné pro exponované plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Rozměr Vydatnost
Dlažební kostky štípané: 4/6 cm 8,5 m2/t
7/9 cm 5,5 m2/t
8/11 cm 4,5 m2/t
15/17 cm 2,8 m2/t
Dlažební kostky řezané: 6/6/4 cm 10,0 m2/t kostka řezaná, horní plocha štípaná
8/8/6 cm 6,5 m2/t kostka řezaná, horní plocha štípaná
10/10/6 cm 6,5 m2/t kostka řezaná, horní plocha štípaná
9/9/8 cm 5,5 m2/t kostka řezaná, horní plocha řezaná a tryskaná

Obrubníky, krajníky

Obrubníky a krajníky jakéhokoliv provedení a rozměrů, vhodné pro silnice, chodníky, peróny. Jejich provedení přímé i obloukové. Obrubníky jsou řezané s protiskluzným tryskaným povrchem, krajníky jsou lámané.

Obrubníky: OP 1 32 x 24 cm 210 kg/bm
OP 2 30 x 20 cm 170 kg/bm
OP 3 25 x 20 cm 135 kg/bm
OP 4 20 x 25 cm 135 kg/bm
OP 5 20 x 20 cm 115 kg/bm
OP 6 15 x 25 cm 100 kg/bm
OP 7 12 x 25 cm 80 kg/bm
 Krajníky: KS 3 13 x 20 cm

Zahradní obrubníky dle přání zákazníka.

Zdící kámen, soklový kámen, záhozový kámen

Zdící kámen je lámaný hranol, jehož plochy jsou štípané. Vhodné pro zdění a stavbu suchých opěrných zídek. Základní formát je 20 x 20 x 40 cm, další možnosti dle individuálních požadavků a možností.

Soklový kámen je vhodný pro stavbu soklů, opěrných zdí, plotů apod. Lze jej využít i jako regulační kámen na úpravu koryt, regulaci vodních toků. Uplatnění nachází i stavbě gabionů.

Záhozový kámen je základní materiál na vodní stavby, kámen pro základy staveb, zajišťování svahů, koryt a hrází.
Lehký záhozový kámen – upravený hydraulickým kladivem, cca do 150 kg hmotnosti
Těžký záhozový kámen – 50 až 300 kg hmotnosti

Vazáky

Plotové sloupky

Schodišťové stupně